Utorok, 26.10.2021. Meniny má Demeter.

Služby

Vedenie účtovníctva

• vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva (aj spätne)
• účtovné závierky
• ekonomické, personálne, účtovné a mzdové poradenstvo
• poradenstvo pri zakladaní a zániku spoločností
• spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO
• spracovanie daňových priznaní k DPH
• vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy
• hmotný majetok, leasing
• vypracovanie vnútropodnikových smerníc
• spracovanie knihy jázd a cestovných príkazov

SPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYPU „A“ PRE DAŇOVNÍKOV S PRÍJMAMI ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

súčasťou ceny je aj vyhotovenie žiadosti o vrátenie preplatku na dani.

SPRACOVANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Spoluprácu organizujeme
• interne (spracujeme účtovníctvo u klienta)
• externe (spracujeme účtovníctvo u nás)

Svojim zmluvným partnerom poskytuje nepretržité účtovné, mzdové a ekonomické poradenstvo
v osobnom styku, alebo pri menej závažných problémoch aj telefonicky.


V prípade záujmu o naše služby prípadne o podrobnejšie informácie nás bez váhania kontaktujte.
Prajeme Vám veľa šťastia a pracovných úspechov a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

HIVA s.r.o. - KONTAKT
hela.dzubova
0911 236 918